Stránka 1 z 1

Podmienky

Nový príspevokOdoslané: Pi Okt 13, 2006 8:55 am
od aurelius
Používaním tohoto diskusného fóra súhlasíte s podmienkami fóra

1. toto diskusné fórum vzniklo preto, aby si uživatelia pomáhali medzi sebou rieši? problémy

2. na tomto diskusnom fóre je ZAKÁZANÉ propagova? alebo rozširova? materiál na ktorý sa vz?ahuje autorský zákon, ako aj vklada? odkazy na stránky kde sa nachádza takýto obsah

3. Správca diskusného fóra ako aj poverený uživatelia majú právo na okamžité zmazanie príspevku ktorý je v rozpore s pravidlami používania tohoto diskusného fóra

4. Uživate?, ktorý napriek upozorneniam opakovane poruší pravidlá diskusného fóra môže by? zmazaný

5. Zakázané je akéko?vek urážanie, oso?ovanie a rasistické narážky

Pravidlá diskusného fóra môžu by? kedyko?vek zmenené